Kiezen voor mooie tanden…

WERKWIJZE

Wij zien u graag regelmatig voor controle, het liefst tweemaal per jaar. Als er problemen aan uw gebit worden geconstateerd zullen wij een nieuwe afspraak met u maken om deze te verhelpen. Kleine ingrepen bespreken we direct met u en we plannen op korte termijn een afspraak om deze te behandelen. Voor uitgebreide behandelingen ontvangt u een offerte. Na uw instemming met deze offerte plannen we de afspraken voor deze behandeling in. Bepaalde onderdelen van de behandelingen kunnen door de tandarts worden gedelegeerd aan speciaal daarvoor opgeleid personeel.

BEHANDELINGEN

Tandarts Jesse Bolle voert vrijwel alle voorkomende tandheelkundige behandelingen uit. Gedeeltes van deze behandelingen kunnen ook uitgevoerd worden door de assistentes die hiervoor aanvullende opleidingen hebben gevolgd.
Tandarts Jessica Vervoorn voert onderstaande behandelingen, afgezien van orthodontie, zelf uit.

Voor de volgende behandelingen kunt u bij JB Mondzorg terecht
(klik op de behandeling voor aanvullende informatie):

ORTHODONTIE

Tandarts Jesse Bolle is sinds 2015 geregistreerd in het Orthodontisch Kwaliteitsregister. Hij is tevens lid van de Vereniging van tandartsen voor Orthodontie.
Wanneer hij tijdens de periodieke controles van uw kind ziet dat een beugel geïndiceerd is, zal hij u hierover inlichten. Maar ook als u, als volwassene, overweegt of een beugel iets voor u is, kan de tandarts u hierin van dienst zijn. Als alternatief voor een ‘gewone’ beugel werkt hij ook met een ‘onzichtbare’ beugel zoals bijvoorbeeld Invisalign, Airalign of AirSmile. Vraagt u hem gerust naar de mogelijkheden.

FACTURERING

Om u nog meer van dienst te zijn zorgt onze partner Anders voor de afhandeling van de facturen. Als u verzekerd bent voor tandheelkundige zorg innen zij de factuur direct bij de verzekering. Voor het gedeelte dat niet vergoed wordt ontvangt u van hen een factuur. Zo kunnen we u nog meer ontzorgen.
Als u geen gebruik wenst te maken van deze service kunt u de factuur voldoen door te pinnen aan de balie of over te maken via uw bank. Als u geen gebruikt maakt van onze service van Anders moet u wel, als u een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten, zelf zorg dragen voor het indienen van de factuur bij de verzekering om in aanmerking te komen voor vergoeding. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Anders.

Er kan bij ons niet contant betaald worden.

KLACHTEN

Indien u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig gehandeld of geïnformeerd hebben, kunt u bij ons een verhelderend gesprek met één van de behandelaars aanvragen. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Als we er samen niet uitkomen, kunt u telefonisch contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door het KNMT, onze beroepsorganisatie. Mocht dit voor u ook geen bevredigend resultaat hebben, dan kunt u terecht op de website van het KNMT.

TARIEVEN

Voor de actuele landelijke tandheelkundige tarieven kunt u terecht op de website van AllesOverHetGebit.